Výztužná armovací vrstva - STĚRKA

Důležitou součástí a krokem při realizaci zateplení je aplikace výztužné armovací vrstvy. Proč je výztužná vrstva s PERLINKOU důležitá, a jak jí správně aplikovat popíši v tomto článku

Obrázek 1 pro článek Výztužná armovací vrstva - STĚRKA

Výztužná vrstva, lidově nazývaná také "STĚRKA", je jednou z nejdůležitějších částí souvrství kontaktního zateplovacího systému. Správná aplikace armovací vrstvy zajistí dlouhou životnost zateplovacího systému, lepší mechanické vlastnosti a stabilitu celé plochy zateplení. Výztužná vrstva chrání fasádní izolant před působením slunečního UV záření, zpevňuje celou plochu zateplení domu a vytváří pevný, rovný a ucelený podklad pro aplikaci finální povrchové úpravy zateplovacího systému. Vždy doporučujeme dodržovat ucelenou materiálovou skladbu výztužné vrstvy (stěrková hmota, armovací tkanina) dle konkrétního zateplovacího systému, kterou doporučuje výrobce.

MATERIÁLOVÁ SKLADBA VÝZTUŽNÉ VRSTVY:

 

1. STĚRKOVÝ TMEL

Stěrkový tmel by měl být vždy určen ke konkrétnímu zateplovacímu systému. Většinou je na stěrkování použit stejný tmel jako na lepení izolantu. Tmel se nanáší ve dvou vrstvách. Do první vrstvy se vkládá armovací tkanina a následně se nanáší druhá srovnávací vrstva. Druhou vrstvu doporučujeme nanášet nejpozději do 48 hodin po nanesení první vrstvy.


2. VÝZTUŽNÉ SYSTÉMOVÉ PRVKY - FASÁDNÍ PROFILY

Rohové profily, začišťovací okenní profily, okapové profily, parapetní profily, dilatační profily a další systémové prvky, se vždy osazují před aplikací hlavní výztužné vrstvy.


3. ARMOVACÍ TKANINA - PERLINKA

Perlinka zajišťuje celoplošné zesílení a stabilitu armovací vrstvy. Tkaninou se následně armuji ještě místa, kde je potřeba docílit pevnějšího vyztužení, např. vyztužení rohů okenních otvorů. Doporučujeme na tyto místa používat speciální armovací díly a rohy. Zesílené armovaní aplikujte i na spojích dvou různých izolantů v ploše zateplení.

V případě potřeby většího zpevnění plochy, lze vložit dvě vrstvy armovací tkaniny celoplošně. Tyto dvě vrstvy zajistí lepší ztužení. Tuto variantu můžete použít např. v oblasti soklové části domu, plochy fasády u chodníku, kde je větší riziko mechanického poškození vlivem pohybu osob, nebo na fasády s dodatečnou finální úpravou s keramickým obkladem nebo cihelným páskem.


DRUHY ARMOVACÍ TKANINY:

Na českém trhu najdete velké množství druhů a značek armovacích tkanin. Doporučujeme vždy použít pouze PERLINKU, kterou výrobce předepisuje k danému zateplovacímu systému. Bohužel i na použití armovací tkaniny se mnohdy firmy a stavebníci snaží ušetřit a nakupují tkaniny, které jsou naprosto nevhodné pro použití v ETICS. Většina těchto tkanin jsou gramáže 145G/m2 s oky 5x5mm z dovozu (Čína,Mexico, atd). Jejich cena se pohybuje kolem 10 kč/m2. Tyto levné perlinky nemají dostatečnou ochranu skelného vlákna před alkáliemi a po uložení do stěrkového tmelu časem degradují a ztrácí svou armovací schopnost. Tyto levné perlinky mají nižší pružnost, jednotlivá skelná v vlákna z ní trčí a pro zpracování jsou naprosto nevhodné. Při montáži tato tkanina vytváří drobné vlnky a nerovnosti v ploše.

Armovací tkanina musí v běžném prostředí bez alkálií vykazovat požadovanou pevnost v tahu minimálně 40 N/mm. Po uložení do stěrkového tmelu (prostředí s alkáliemi) nesmí být její pevnost pod 20N/mm.

Doporučujeme používat armovací tkaniny, které jsou přímo určené do zateplovacích systému a mají ty nejlepší vlastnosti pro vytvoření armovací vrstvy. My nejčastěji pracujeme s těmito značkami:


Vertex R131

(160g/m2, 3,5 x 3,5mm), (50m2/role, výška role 100cm a 55m2/role, výška role 110cm)

Ideální využití na všechny dostupné izolanty určené do kontaktních zateplovacích systémů fasád.


Vertex R117

(145g/m2, 4,3 x 4,3mm), (50m2/role, výška role 100cm a 50m2/role, výška role 110cm)

Doporučuji pro armování izolantů EPS70F, EPS100F a fasádní vaty s podélným vláknem.

 

Vertex R267

(314g/m2, 8,5 x 6,5mm), (50m2/role, výška role 100cm)

Jedná se o tkaninu s větší gramáží a pevností ztužení. Doporučuji pro oblast soklového zdiva nebo pro zateplené fasády s povrchovou úpravou keramickým obkladem nebo cihelným obkladovým páskem.


DRUHY STĚRKOVÝCH TMELŮ:

Pro každý certifikovaný zateplovací systém jsou přesně určeny materiály, které lze pro zabudování použít. Výztužnou vrstvu musí proto tvořit pouze kvalitní a předepsané materiály. Stěrkový tmel společně s armovací tkaninou musí vytvořit základ omítkového souvrství zateplovacího systému, které má dostatečnou rázovou pevnost, odolává teplotním rozdílům, změnám a také plošnému pnutí izolantu a celého omítkového souvrství. Stěrkové tmely jsou často určeny i pro lepení izolantu. Ve výztužné vrstvě chrání stěrkový tmel armovací tkaninu ze spodní vrstvy tmelu, do které je tkanina vložena a vrchní vrstvy tmelu, který armovací síťovinu chrání a měl by ji překrývat minimálně 1mm jeho vrstvy, ve spojích tkaniny minimálně 0,5mm.

U zateplovacích systémů je důležitá paropropustnost stěrkové hmoty pro vodní páru. Směrem od izolantu ven, by měly být použity na omítkové souvrství (výztužná vrstva + penetrace s omítkou) materiály s rostoucí paropropustností. Výše paropropustnosti materiálů se určuje hodnotou faktoru difuzního odporu μ. Čím je hodnota μ nižší, tím více páry přes vrstvu materiálu prochází. Přitom platí, že čím propustnější je původní konstrukce s připevněnou tepelněizolační vrstvou, tím propustnější musí být celé vnější souvrství.

U stěrkových tmelů se často setkávám s dotazy na jejich pružnost a schopnost lépe přenášet veliké změny teplot na fasádě. Důležitým faktorem je také jejich přilnavost k podkladu nebo izolantu. U těchto otázek obvykle odpovídám způsobem: „levné lepidlo, horší vlastnosti, menší uplatnění“, „čím dražší je lepidlo, tím lepší jsou jeho vlastnosti a tím širší je jeho použití“.

Výrobci systémů vždy přesně určují typ lepidla pro daný typ izolantu. Např. na šedý polystyren nebo soklové desky z XPS nebo Perimetr SD s uzavřenou buněčnou strukturou nelze používat klasická cementová lepidla určená pro bílý polystyren EPS70F nebo EPS100F. To samé platí pro lepidla určená na fasádní vatu, desky Kooltherm K5 nebo desky TPD PUR systému NWE THERM. Speciální lepidla jsou vyráběna také pro Baumit Open izolanty a další difuzně otevřené polystyreny a izolanty.


DĚLENÍ STĚRKOVÉHO TMELU DLE SLOŽENÍ A POUŽITÍ:

Cementové: (složení: cement, vápno, křemičitý písek, přísady pro zlepšení zpracování a přídržnosti) Lepidlo je baleno jako suchá směs v 25kg pytlích a je určena pro záměs s vodou v daném poměru. Po zamíchání s vodou se vytvoří lepící a stěrková malta, kterou výrobci doporučují před nanesením na izolant nechat 5-10 minut odstát v kbelíku a poté teprve přistoupit k aplikaci. Doporučená tloušťka armovací vrstvy 3-8mm.

Disperzní: (složení: organická pojiva, aramidová výztužná vlákna, písky, přísad). Lepidlo se dodává v kbelíku už jako hotová směs k okamžitému použití. Disperzní stěrková hmota se nepoužívá k lepení izolantů a nedoporučuje se jí lepit a stěrkovat extrudovaný polystyren. Doporučená tloušťka armovací vrstvy max 3mm. Na disperzní stěrková lepidla nedoporučuji používat minerální a silikátové omítky. Disperzní stěrky jsou téměř ne-paropropustné a nenasákavé. Díky výztužným vláknům dosahují veliké pevnosti a odolnosti proti poškození.


ZÁSADY A MONTÁŽNÍ PRAVIDLA PŘI VYTVÁŘENÍ ARMOVACÍ VRSTVY:
 • Armovací vrstva (stěrka) se provádí po nalepení a zakotvení izolantu v požadované rovinatosti a po osazení všech prvků zateplovací systému. Vždy tedy nejdříve armujeme rohy budovy, hrany otvorových prvků (dveří a oken), ostění a nadpraží. Vždy používejte všechny předepsané prvky a lišty s nakašírovanou skelnou tkaninou. Následně se natahuje perlinka do tmelu a plocha fasády se tak kompletně zpevní.Vždy doporučujeme používat všechny předepsané lišty - MÁ TO SVŮJ SMYSL. Na to jak to dopadá při nepoužití správných prvků jsem psal už v tomto článku.
 • Plocha s nalepeným izolantem nesmí být vystavena před nanesením armovací vrstvy přímému slunci déle než 14 dní od nalepení. UV záření silně degraduje povrch izolantů a následně je nutné celou plochu přebrousit a odstranit tak narušený povrch izolantu. Příkladem může být nažloutlý povrch fasádního bílého polystyrenu jehož prašný povrch není na nanešní stěrkového tmelu s tkaninou vhodný. Armovací vrstva by se dostatečně nespojila s izolaci a nevytvořila požadované zpevnění povrchu fasády.
 • Při napojování všech systémových profilů s armovací tkaninou je důležité dodržovat minimálně 10 cm přesah.
 • V oblasti rohů oken a dveří je nutné vložit diagonální z přířezů armovací tkaniny o velikosti 30x50 cm. My doporučujeme využit speciální armovací rohy a dílce. Takto vytvořené diagonální zpevnění nedovolí v těchto místech vzniku trhlin a prasklinek, které by bez ztužení vznikly.
 • Styk okenního ostění a nadpraží se dodatečně vyztužuje páskem armovací tkaniny v šířce ostění od rohu na každou stranu.
 • Stěrkový tmel nejprve nanášíme na povrch izolantu ocelovým hladítkem se zuby 10x10 mm Do tmelu se tkanina následně uloží a vtlačí ve směru z vrchu dolů se vzájemným přesahem spojů tkaniny min. 100 mm. Tmel, který prostoupí oky tkaniny následně zarovnáme a uhladíme.
 • Armovací vrstva se provádí v tloušťce 3-6 mm ( v závislosti na použitém zateplovacím systému). Obvykle se vytváří ve dvou krocích:
  • Natažení tmele, vložení tkaniny a uhlazení.
  • Natažení druhé srovnávací vrstvy pouze tmelem (bez vložené tkaniny). NEJPOZDĚJI DO 48 HODIN po nanesení 1. vrstvy.
 • Tkanina nesmí ležet na izolantu bez stěrkového tmelu. Tím by byl hrubě porušen předepsaný montážní postup. Častou chybou je i natažení nejprve samotné tkaniny a následné pře-stěrkování. Tímto způsobem není tkanina dostatečně zapuštěná ve tmelu a armovací vrstva tak není dostatečně pevná a přídržná s izolantem.
 • Perlinka musí být tmelem oboustranně krytá a při uložení do tmelu nesmí vznikat na tkanině záhyby.
 • Struktura tkaniny nesmí být prokreslena do povrchové vrstvy armovacího tmelu. Minimální vrstva krytí je 1 mm a ve spojích 0,5 mm.
 • V oblasti prostupů je nutné spoj prostupu a výztužné vrstvy opatřit pružným nejlépe polyuretanovým tmelem. Tmelem doporučuji opatřit všechny napojení klempířských prvků k fasádě, větracích mřížek, držáků hromosvodů, držáky na antény a klimatizace, dekorativní fasádní prvky.
 • Při vytváření výztužné vrstvy doporučuji fasádu chránit ochrannou sítí před přímým sluncem, silným větrem a poškození deštěm.
 • Do stěrkových tmelů prosím nepřidávejte žádné urychlovače tuhnutí, proti mrznoucí nebo provzdušňovací přísady. Narušily by vlastnosti tmelu.
 • Armovací vrstvu nikdy neprovádějte na zmrzlý podklad nebo namrzlý izolant. V podzimním a zimním období je to častá chyba, které se stavebníci dopouští.
KLIMATICKÉ PODMÍNKY PRO MONTÁŽ ARMOVACÍ VÝZTUŽNÉ VRSTVY:

Pro cementové a disperzní stěrkové hmoty platí pravidlo neprovádět práce pod +5°C a nad +30°C. Teplota materiálu a podkladu nesmí během zpracování a zrání klesnout pod +5°C. Neprovádět stěrkovou vrstvu na přímém slunci, při silném větru, v mlze a při dešti. Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty mohou podstatně prodloužit dobu tuhnutí a zrání. Přívalový déšť může z čerstvě nataženého stěrkového tmelu vyplavit cement a přísady. Výztužná vrstva pak nevykazuje žádnou pevnost a může být výrazně narušena.

Na trhu jsou dostupné zimní stěrkové hmoty na bázi cementu, které mají zrychlen proces tvrdnutí a zrání o to do -5°C, ale nedoporučuji s těmito tmely pracovat v minusových teplotách. Lepidla jsou vhodná pro práci kolem 0°C a v nočních hodinách kdy klesne teplota pod bod mrazu, jsou schopny vyzrát a nabýt potřebné pevnosti.

 

Armovací výztužná vrstva je důležitou součástí zateplovacího systému. Doporučuji při její aplikaci klást velký důraz na kvalitu odvedené práce a použití správných materiálů, které jsou na to určené. Pokud zvažujete svépomocné zateplení, určitě si nechce s tímto krokem poradit, popřípadě jej přenechte zkušenějším. Odstraňování následných škod způsobených neodbornou realizací jsou náklady a čas navíc.

Poptávka zateplení

Plánujete zateplení Vašeho domu? Zadejte nám nezávaznou poptávku.

Chci zadat poptávku
Zofík
Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli, nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb.

Zakázat vše
Upravit jednotlivě
Povolit vše