Etický kodex

Máme etický kodex vůči svým spolupracovníkům i vůči zákazníkům. Všechny body kodexu bereme za své a řídíme se jimi.

 1. Zákazník je vždy na prvním místě (jsme loajální, slušní, nasloucháme mu, bez emocí řešíme jeho prosby a výtky, když je zákazník naštvaný je už pozdě, předcházíme ztrátě zákazníkovy důvěry v naše služby a odbornost, snažíme se o takovou práci, aby nás zákazník doporučil dále, všechny problémy řešíme hned, nic neodkládáme)
 2. Jsme ochotni podporovat své spolupracovníky
 3. Chceme vyhrávat a být v tom, co děláme nejlepší
 4. Jsme ochotni nést osobní odpovědnost za všechny naše kroky
 5. Nepoužíváme „to nejde“ a raději hledáme řešení
 6. Klademe důraz na přednosti našich lidí
 7. Jsme spokojení, protože děláme to, co nás baví
 8. Pracujeme v týmu, pro tým a cíl firmy
 9. Nepodvádíme
 10. Máme vůči sobě a zákazníkovi vzájemný respekt
 11. Plníme dohodnutá ujednání a časové dohody
 12. Jsme výkonní a efektivní
 13. Oslavujeme naše úspěchy a vítězství
 14. Nedovolujeme, aby problémy osobního charakteru stály v cestě naší práce
 15. Každý musí prodávat