Větrací prostupy a mřížky na zateplené fasádě

Nedílnou součástí zateplovacího systému jsou zařízení, která nějakým způsobem prostupují fasádou a plní další funkce, jako jsou například větrací otvory s ventilačními zařízeními.

Obrázek 1 pro článek Větrací prostupy a mřížky na zateplené fasádě

Tyto zařízení vždy prostupují celou tloušťkou systému a proto musí být opravdu maximálně zamezeno průniku vody z povrchu fasády do souvrství zateplovacího systému.

Plastové nebo kovové větrací mřížky musí být vždy pevně spojeny s povrchem fasády a řádně utěsněny trvale pružným tmelem - ideálně přetíratelným polyuretanovým tmelem.


Větrací otvory se do izolantu vyřezávají už při lepení izolantu na stěnu. Po celé tloušťce izolantu se následně usadí PVC nebo ALU FLEXI potrubí v požadovaném průměru dle vybrané větrací mřížky. V místech, kde není dolehnutí potrubí k izolantu dostatečně pevné, je potřeba tato místa dodatečně dopěnit montážní pěnou. Následně se větrací potrubí zařízne s finálním povrchem fasády (omítka, obklad) a osadí se větrací mřížka.

 

Tímto způsobem se osazuje jakýkoliv prostup fasádou, včetně ventilátorů.

Na našich fasádách používáme nejčastěji kvalitní výrobky výrobce HACO. Kruhové a čtvercové mřížky dodávají v hliníkovém nebo plastovém provedení se zabudovanou síťovinou prosti hmyzu. Velikostí a barevných variant je mnoho.

Vždy je důležité dodržet správnou montáž větracích mřížek. Častou chybou svépomocných fasádníků je, že lepí tyto mřížky pouze silikonem bez použití hmoždinky a vrutu. Takto nainstalovaná mřížka časem odpadne. V případě vyšší budovy to může znamenat problém a komplikace při opravě - zbytečné náklady navíc.

Chci koupit větrací mřížky

Kompletní sortiment pro odvětrávací systémy do zateplení můžete pohodlně nakoupit v našem Eshopu.

Prohlédnout nabídku
Zofík