Zateplení domu a co jste ještě nevěděli

Tento článek jsem napsal pro všechny, kdo chtějí stavět novostavbu rodinného domu, rekonstruovat starý dům nebo jsou vlastníky bytové jednotky v bytovém domě a plánují celkové zateplení domu s dalšími stavebními pracemi, které se zateplením konstrukcí stavby souvisejí.

Obrázek 1 pro článek Zateplení domu a co jste ještě nevěděli

Zdravím všechny stavebníky na blogu ZOFI fasády. V první řadě chci všem doporučit, že celkové zateplení domu (rodinného, bytového, rekonstrukce) by se mělo provádět na základě energetického výpočtu a projektu s konkrétním návrhem typů a tlouštěk tepelných izolantů a typů otvorových prvků.

Mnoho stavebníků řeší zateplení svého domu často ne-systémovými kroky a z pochopitelných finančních důvodů provádějí zateplovací práce bez důležitých návazností a řešení citlivých detailů.

Pak dochází k těmto nejčastějším problémům:

 • Zateplení soklového a suterénního zdiva bylo provedeno při stavbě základové desky, kde XPS polystyren sloužil jako bednění.
 • Při napojení na zateplení fasády se zjistilo, že XPS polystyren je křivě nalepený, nebo že není vůbec nalepený, že je jeho výška vůči novému terénu nedostatečná, XPS není zakotvený a mezi deskami jsou velké spáry.
 • Kastlíky pro venkovní žaluzie jsou širší než navržený tepelný izolant fasády a kastlík nejde dobře zabudovat do zateplené fasády. Za kastlík se nevejde tepelný izolant a vzniká tak velký téměř neodstranitelný tepelný most.
 • Špatná výška založení zateplené fasády domu vůči budoucímu terénu.
 • Okenní otvory jsou osazeny s předsazenou nebo zápustnou montáží do ostění a není dořešen detail úpravy ostění a zapracování difuzní ochranné pásky na rámu okna vs. zateplení fasády a usazení parapetu.
 • Napojení zateplené fasády na zateplení střechy a pohledové řešení úpravy podbití střechy se dotýkající zateplovacího systému fasády.
 • Špatně zvolená tloušťka zateplení podlahové konstrukce v přízemí s napojením na výšku osazených otvorových prvků.
 • Otvorové prvky vstupní dveře, francouzské dveře, posuvné balkonové terasové dveře nejsou osazeny na pevném tepelně izolačním bloku (např. Compactfoam, Stahlton, Purenit), ale sedí na pěně, klínech nebo na ytongu.
 • a desítky dalších problémů, které jsou způsobeny zateplováním domu bez projektu a dozoru. Vše je ponecháno na dodávce a rozhodnutí dodavatelských firem bez konceptu a návaznosti na další zateplovací práce.

Doporučujeme Vám si pečlivě vybrat kvalitní dodavatelské firmy pro jednotlivé kroky a části zateplení domu. Firmy pro zateplení domu, které Vám vypracují položkový rozpočet a stanoví konečnou cenu:

 • Firma na zateplení podlahy a zhotovení pochozí podlahové konstrukce včetně řešení kročejového hluku.
 • Firma na dodávku otvorových prvků, dnes už standardně s trojskly, které vyřeší detaily podložení dveřních rámů a prahů, nalepení difuzní a parobrzdné pásky na rám okna ve styku se zdivem.
 • Firma na dodávku stínící techniky pro otvorové prvky.
 • Firma na zateplení fasády, která má zkušenosti.
 • Firma na zateplení šikmé střechy, stropní konstrukce nad nejvyšším podlažím, ploché střechy.

Pokud uvažujete o stavbě rodinného domu nebo chcete zateplit starší dům po rekonstrukci a hledáte informace, jak zateplit jednotlivé druhy a tloušťky obvodového zdiva a jaké materiály na zateplpení domu použít, doporučuji Vám naše odborně-tematické weby:

Pokud zvažujete zateplení domu svépomoci a máte vypracovanou projektovou dokumentaci s navrženými materiály a postupem, doporučuji si najmout stavební dozor a jednotlivé kroky s ním konzultovat. Nikdy nepočítejte, že se dodavatelské firmy mezi sebou domluví a vše vyřeší za Vás.
NIKDY to tak neplatí a nefunguje. Všechny zateplovací práce musí vždy řídit jedna odpovědná osoba (stavební dozor nebo koordinační stavební technik) a hlídat důležité návaznosti při zateplování jednotlivých konstrukcí.


Materiál pro zateplení konstrukcí domu se v dnešní době nejčastěji používají stavební tepelné izolace vyrobené z:

Jak probíhá zateplení celého domu?

Doporučujeme si zateplení jednotlivých konstrukcí domu rozdělit do jednotlivých etap podle toho, jak na sebe navazuje postup výstavby a jak je dům konstrukčně naprojektovaný.
Níže Vám uvádím námi osvědčený postup a doporučení, jak a kdy jednotlivé konstrukce zateplovat:

1. Zateplení základů a suterénního zdiva zároveň při jejich výstavbě.

Často dělají stavebníci chybu, že používají XPS soklové desky jako bednění a zároveň zateplení pro vylití základových pásů a základové desky. Výsledkem je dlouhou dobu odkrytý XPS izolant, který na slunci a povětrnosti (do doby než se dům postaví a začne zateplovat fasáda) degraduje a mechanicky se poškodí.

Doporučujeme nejdříve vylít základové pásy do vykopané rýhy nebo dřevěného bednění, základovou desku zabednit ze šalovacích betonových tvárnic nebo do dřevěného bednění a až po vytvrdnutí betonu a provedení hrubého zdiva se pustit do zateplování základů a základové desky a určit si tak výšku budoucího terénu s výškou vytažení tepelného izolantu při zateplení soklové oblasti fasády. NE NIKDY NAOPAK! Vyhnete se tak mnoha problémům a dalším finančním nákladům.


2. Zateplení fasády neprovádějte dříve než budete mít osazeny otvorové prvky a zateplenou šikmou nebo vodorovnou střešní konstrukci.

Často se majitelé domů dopouštějí chyby, že zateplují fasádu dříve než mají pořádně osazeny otvorové prvky a vyřešeny předokenní žaluzie. Dochází pak ke zjištění, že kastlíky žaluzií nejsou dostatečně kryty zateplenou fasádou a za kastlíky se už nevejde dostatečná tloušťka zateplení překladů. Dále doporučuji provádět zateplení fasády až po realizaci vnitřních omítek a vylití podlah. Důvodem je vysoká akumulace vlhkosti v domě a po zateplení fasády se odpaření vlhkosti z domu výrazně zpomalí.

Zateplení fasády je dobré provádět také až po provedení zateplení ploché nebo šikmé střechy, kde se pak lépe izolantem na fasádě dopojíte na zateplenou atiku ploché střechy a její oplechování a nebo lépe dopojíte fasádní izolaci na tepelnou izolaci střešní šikmé konstrukce s ohledem na větrací mezery a na konstrukci podbití střechy.


3. Zateplení podlahy v domě doporučuji provádět až po vodorovné hydroizolaci základové desky, vyzdění vnitřních příček, a po vnitřních omítkách a těsně před vylitím nosné podlahové vrstvy na tepelný izolant podlahy.

4. Zateplení šikmé střechy v podkroví se provádí po vnitřních omítkách a vylití podlah.

Důvodem je vysoká vlhkost, která by se při a po pracech do tepelné izolace následně dostala. Po vyschnutí omítek a podlah se po zateplení střechy realizují sádrokartonové konstrukce.


5. Zateplení ploché střechy se provádí ihned po dokončení hrubé stavby a nosné střešní konstrukce na kterou se aplikuje parozábrana nejčastěji navařeným asfaltovým izolačním pásem.

Na parozábarnu se klade a kotví tepelný izolant (EPS desky, čedičová vata, PUR nebo PIR střešní panely), následně se aplikuje hydroizolační vrstva z asfaltového modifikovaného pásu, střešní PVC folie a další pružné hydroizolační střešní materiály. Oplechování zateplené ploché střechy se vytahuje přes líc budoucí zateplené fasády. Tady se musí pohlídat šířka izolantu fasády a nutný přesah (40-80mm) oplechování atiky střechy přes budoucí fasádu.


6. Osazení a kotvení otvorových prvků se provádí po vyzdění hrubé stavby a zhotovení střechy a střešní krytiny.

U pasivních domů se často používá předsazená montáž okenních prvků na zdivo na ocelové konzoly, tepelně izolační Compacfoam bloků, dřevěné konstrukce, systémové konstrukční prvky z Purenitu a zateplením této konstrukce pomocí izolačních PIR nebo EPS bloků s napojením na okenní difuzní pásky. Tyto detaily jsou často hodně podceňované a nedořešené.

Doporučujeme provádět předsazenou montáž oken těsně před zateplením fasády a to z důvodu možné degradace izolačních prvků předsazených oken a okenních pásek vlivem povětrnosti.

 

Jaký odpad při zateplení domu fasády, střechy, podlahy vzniká?

Nejobjemnější odpadem jsou odřezky a piliny, kuličky tepelných izolací, které doporučujeme separovat do PE vaků. Ty se pak na skládce nebo spalovně účtují za jinou cenu než běžný stavební odpad. Dále jsou to kartuše a plastové obaly od materiálů, odřezky folií a obalové PE folie od tepelné izolace. Zbytky lepidel, omítkových směsí patří do stavebního odpadu.

Určete si na stavbě jedno místo, kde budete odpad třídit a dočasně před odvezením skladovat. Doporučujeme všem stavbu dennodenně při zateplovacích pracech uklízet. Kuličky, odřezy izolací, vytvrzená odřezaná pěna, obaly a prach dokáže silný vítr pěkně rozfoukat po okolí a to Vám sousedé jistě neodpustí. Obzvlášť v létě, kdy má každý na zahradě napuštěný bazén. Bude pro nás všechny skvělé, když budete odpad odpovědně třídit!!!

Pro zateplení fasády, ploché střechy budete potřebovat mít kolem zateplení domu postavené ocelové nebo hliníkové systémové lešení. Pro bezpečnost práce na stavbě a lidí v okolí stavby je to dnes nutnost a nikdy tento fakt nepodceňujte. Doporučuji použít celoplošné zakrytí lešení lešenářskou sítí. Eliminujete rozšíření prachu a odpadu z prací do blízkého okolí a ochráníte při realizaci fasádu před povětrností.

 

Jakou záruku mohu po zateplení domu očekávat?

Ve většině případů souvisí zateplení konstrukcí v domě s dalšími navazujícími pracemi. 

Například:

 • Zateplení podlahy s finální roznášecí (betonovou, anhydritovou, lehkou plovoucí vrstvou a také s podlahovým topením).
 • Zateplení šikmé střechy nebo podhledu se sádrokartonovými podhledy.
 • Zateplení fasády s finální povrchovou úpravou (omítka, dřevo, kámen, lícový pásek, Alubond deska, PVC desky a další) + klempířské práce (parapety, střešní svody, oplechování konstrukcí na fasádě).
 • Zateplení ploché střechy s finální střešní krytinou a klempířskými prvky.

Prioritou by vždy mělo být provedení tepelně izolačního opatření bez tepelného mostu a následná ochrana tepelné izolace před zatečením a degradací díky UV záření nebo vlivem těkavých látek a rozpouštědel. Na různé práce a materiály poskytují dodavatelé řemeslníci firmy a výrobci různé délky zákonných záruk.

 

Jaké další práce je při zateplení fasády domu nutné provést?

Správné provedení zateplení domu a ostatních souvisejících stavebních prací je důležité pro finální tepelně izolační funkčnost a klima celé stavby. Prosím nepodceňujte tento fakt. Následné opravy a řešení chyb stojí nemalé finanční náklady a čas.

Máte dotazy? napište nám do DISKUZE

Hledáte projektanta zateplení domu? Najdete nás ZDE.

Chcete nacenit zateplení vašeho domu? Zašlete nám POPTÁVKU.

Chcete nakoupit kvalitní materiály na zateplení domu? Navštivte náš ESHOP.

Hezký den přeje Roman Studený.
Technický konzultant, ZOFI fasády s.r.o.

Plánujete zateplení?

Plánujete zateplení Vašeho domu a hledáte spolehlivou realizační firmu?

NEZÁVAZNĚ POPTAT
Zofík
Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli, nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb.

Zakázat vše
Upravit jednotlivě
Povolit vše