Zofíkova podpora v roce 2017

ZOFÍK podpořil v roce 2017 následující akce a aktivity:

  1. Kulturní akce Bestfest Rouské 10 000 Kč
  2. Kulturní akce Kácení máje Horní Újezd, okr. Přerov, Hasičský sbor 8 000 Kč
  3. Sportovní aktivity Fotbalový klub Horní Újezd, okr. Přerov 5 000 Kč
  4. Vzdělání ZŠ Všechovice, okr. Přerov, Projekt finanční gramotnost žáků 10 000Kč
  5. Nadační fond Rafael dětem, podpora léčení Terezky Knappové 3 000 Kč
  6. Arcidiecezní charita Olomouc, vánoční balíčky pro 3 děti z dětských domovů na Ukrajině 3 600 Kč
  7. ČMELÁČEK z.s. - neziskové organizace věnující se handicapovaným osobám - 1 000 Kč
  8. Dětský den Horní Újezd, 30.8.2017, spolek Oježdák - 1 000 Kč
  9. Dětský den Rouské, 30.10.2017, spolek California - 1 000 Kč
  10. Hudební revival Festival ROCK DREY FEST 2017 - 5 000 Kč

Celkem jsme podpořili projekty v hodnotě 47 600 Kč