Zofíkova podpora v roce 2018

ZOFÍK podpořil v roce 2018 následující akce a aktivity:

  1. ČMELÁČEK z.s. - neziskové organizace věnující se handicapovaným osobám - 1 000 Kč
  2. Vzdělání ZŠ Všechovice, okr. Přerov, Projekt finanční gramotnost žáků - 15 000Kč
  3. Dětský den Horní Újezd, spolek Oježdák - 1 000 Kč
  4. Karneval Rouské, spolek ROUSECKÁ DRÁČATA - 1 000 Kč
  5. Vánoční balíkčky pro sirotky z dětských domovů na Ukrajině, 10 dětí - 12 000 Kč
  6. ZŠ Všechovice, vzdělávací programy pro děti - 10 000 Kč
  7. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ROUSECKÁ DRÁČATA (spolek maminek a dětí) - 5 000 Kč
  8. Sbor dobrovolných hasičů Horní Újezd, okr. Přerov - 5 000 Kč
  9. Rafael dětem, nadační fond - 5 000 Kč PDF - poděkování

Celkem jsme podpořili projekty v hodnotě 55 000 Kč