Zofíkova podpora v roce 2019

ZOFÍK podpořil v roce 2019 následující akce a aktivity:

  1. Centrum AMELIEpsychosociální pomoc pro onkologicky nemocné: 5 000 Kč
  2. Oježďák, z.s., Horní Újezd okr. Přerov, kulturní akce Dyňobraní 2019: 2 000 Kč
  3. Rafael dětem, nadační fond: 5 000 Kč
  4. Sbor dobrovolných hasičů Horní Újezd, okr. Přerov:  15 000 Kč
  5. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.: 3 000 Kč
  6. TJ Loukov, z.s.: 3 000 Kč
  7. ZŠ Všechovice, vzdělávací programy pro děti: 22 000 Kč
  8. Vánoční balíkčky pro sirotky z dětských domovů na Ukrajině, 5 dětí: 6 000 Kč

Celkem jsme podpořili projekty v hodnotě 61 000 Kč