Dotace pro bytové domy

V oblasti revitalizace, případně rekonstrukce bytových domů umíme naplánovat celý proces od začátku až do konce. To znamená od úvodní studie až po realizaci, a to včetně veškeré administrativy, která se týká právě probíhajících dotačních titulů.

Pro bytové domy lze získat finanční podporu na revitalizaci ze dvou základních dotačních titulů. Pro Hlavní město Praha to je program Nová zelená úsporám (NZÚ) a pro mimopražské domy je to Integrovaný regionální operační program, zkráceně IROP.

Jednotlivých operační programy mají své konečné termíny stanoveny takto:

  • IROP - příjem žádostí do 29. 11. 2020

  • NZÚ - příjem žádostí do 31. 12. 2021Proto je důležité myslet na včasné rozložení záměru tak, aby bylo možné stihnout podat žádost do rozhodujících termínů.

Pro majitele pražských bytových domů je obdobně jako pro rodinné domy vypsán dotační titul Nová zelená úsporám

Oblast podpory A:

Pro získání dotace a nejžádanější formou je odborný posudek pro oblast A – Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů. Zde je možné žádat o podporu například na zateplení obálky budovy, zateplení podlah, stropu a střechy, výměnu oken, anebo na výstavbu zelených střech. Podpora se vztahuje i na památkové chráněné budovy, které jsou dokonce zvýhodněny. Podporováno je i zpracování samotného odborného posudku.


Oblast podpory C:

Další kategorií pro získání dotace je oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie. Zde je možné zahrnout výměnu starého neekologického zdroje tepla za zdroj s efektivním využitím energie, což může být například výměna kotle na tuhá paliva s horší než 3. emisní třídou, dále výměna elektrického vytápění sloužící jako hlavní zdroj tepla nebo výměna výměna plynového vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla.

Podporované typy zdroje jsou například tepelná nebo plynová čerpadla, zdroje na biomasu, plynové kondenzační kotle nebo také napojení na soustavu zásobování teplem, případně kombinovaná výroba elektřiny a tepla.

V rámci oblasti podpory C je dále podporována instalace solárních termických a fotovoltaických systémů u dokončených bytových domů, dále instalace systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla nebo podpora na využití tepla z odpadní vody.

Odborný posudek na bytový dům v základních krocích:


1. Studie

Ve studii nastíníme stávající stav domu a navrhneme vhodná opatření. Již v této fázi však spolu s propočtem investičních nákladů vyčíslíme odhadovanou výši dotace. Hned v úvodu budete mít přehled o finanční náročnosti celého procesu.


2. Projektová dokumentace a odborný posudek

V rámci programu NZÚ u bytových domů zpracováváme odborný posudek a projektovou dokumentaci v jednom kroku. Odborný posudek je zásadním dokumentem pro získání dotace a pro realizaci opatření (v případě že není žádáno o dotaci zpětně).

Dle velikosti bytového domu a požadavkům stavebníka přizpůsobíme rozsah a stupeň PD. Nejčastější typem projektové dokumentace je dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu pro provádění stavby (DSP, DPS) včetně výkazu výměr a rozpočtu, ten je rozhodující pro výběr zhotovitele. Pokud se jedná o malý bytový dům, časté přání je pouze dokumentace DSP.

Nedílnou součástí dokumentace je dokladová část , která obnáší nepopulární výsledky jednání s dotčenými orgány nebo správci sítí. Tato část je automaticky součástí naší práce včetně vyřízení stavebního povolení.


3. Administrace (podání žádosti na SFŽP)

Dodáme Odborný posudek na SFŽP ČR (Státní fond životního prostředí ČR) a online jej zaregistrujeme. SFŽP ČR odborný posudek zkontroluje a jakmile žádost schválí, potvrdí tak akceptačním dopisem. V případě zájmu pro majitele domu provedeme výběrové řízení na dodavatele stavby. Pomůžeme jak se zadávacími podmínkami, tak i s vyhodnocením nabídek.

Jakmile vybereme realizační firmu, schválenou dotaci a máme vydáno i stavební povolení nic nebrání tomu, aby mohly započít stavební práce. Následně plyne doba 24 měsíců pro žadatele na realizaci navrhovaných opatření. V případě, že se žádá zpětně na realizovaná opatření je možno ihned dokládat realizaci.


4. Doložení realizace

Doložení realizace navrhovaných opatření za Vás taktéž vyřizujeme my. Po řádném dokončení realizace shromáždíme všechny doklady, které odešleme na SFŽP. Jednou z podmínek doložení realizace je zpráva odborného stavebního dozoru, který pro vás také provedeme.


5. Vyplacení dotace

SFŽP ČR zkontroluje zaslané doklady. Schválení dotace trvá 3 týdny. Pokud fond nebude mít připomínky, dotaci schválí a běží lhůta pro vyplacení dotace 3 týdny.

 

Pro majitele bytových domů mimo hlavní město je vypsán dotační titul Integrovaný regionální operační program, zkráceně IROP.

Pro bytové domy je je aktuálně vypsána průběžná výzva č. 78 - Energetické úspory v bytových domech.

Obdobně jako u programu NZÚ lze žádat o podporu například na zateplení obálky budovy, vnitřních konstrukcí, zateplení podlah, stropu a střechy, výměnu oken, instalace stínění, výměnu starého neekologického zdroje tepla za zdroj s efektivním využitím energie, dále instalace systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla nebo instalace solárních termických a fotovoltaických systémů. Podporováno je také připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií, výměna předávací stanice, vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy.

V rámci stavebních úprav souvisejících se zateplením obálky lze zahrnout do uznatelných nákladů také náklady na renovace lodžií nebo balkónů, sanace statických poruch a sanace zdiva, opravy hydroizolace apod. Jak probíhá proces projektové přípravy pro revitalizaci bytového domu, se můžete dočíst v oddílu projekce (proklik na Projekt revitalizace bytového domu), jedná se však o komplexní proces, kde zpracování projektové dokumentace jde ruku v ruce s dotačním managementem.


Revitalizace bytového domu s dotací v základních krocích:

1. Studie

Ve studii nastíníme stávající stav domu a navrhneme vhodná opatření. Již v této fázi však spolu s propočtem investičních nákladů vyčíslíme odhadovanou výši dotace. Hned v úvodu budete mít přehled o finanční náročnosti celého procesu.


2. Projektová dokumentace

Zásadním krokem k úspěšné revitalizaci bytového domu je právě projektová dokumentace. Nejčastější typem projektové dokumentace je dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu pro provádění stavby (DSP, DPS) včetně výkazu výměr a rozpočtu, ten je rozhodující nejen pro výběr zhotovitele, ale také pro samotné získání dotace.

Nedílnou součástí dokumentace je dokladová část, která obnáší nepopulární výsledky jednání s dotčenými orgány nebo správci sítí. Tato část je automaticky součástí naší práce včetně vyřízení stavebního povolení. Jakmile je projektová dokumentace podána na stavební úřad, teprve začíná fáze dotačního managementu.


3. Administrace (dotační management)

Jedná se o komplexní administrativní proces, na základě kterého bude žadateli vyplacena dotace. Ve chvíli, kdy bude projektová dokumentace podána na stavební úřad, zpracujeme žádost o dotaci a online ji zaregistrujeme.
Po kontrole ze strany ŘO IROP (řídící orgán) je vydáno rozhodnutí o poskytnuté dotace. Pro majitele domu v rámci dotačního managementu provedeme výběrové řízení na dodavatele stavby. Provádíme jej nejen v rámci dotačních titulů, ale i v případě, že jsme o to stavebníkem požádání. Pomůžeme jak se zadávacími podmínkami, tak i s vyhodnocením nabídek. Jakmile vybereme realizační firmu, schválenou dotaci a máme vydáno i stavební povolení nic nebrání tomu, aby mohly započít stavební práce.


Optimální financování

Pokud fond oprav jako jediný zdroj financování nestačí, připravíme finanční plán se srovnáním nabídek úvěrových programů a vyhodnocením, společně pak vybereme ten nejvhodnější.


5. Doložení realizace

Doložení realizace navrhovaných opatření za Vás taktéž vyřizujeme my. Po řádném dokončení realizace shromáždíme všechny doklady a podáme žádost o platbu s doklady prokazující úhradu vynaložených výdajů.


6. Vyplacení dotace

ŘO IROP zkontroluje zaslané doklady a pokud neshledá žádné nedostatky, tak finanční prostředky příjemce obdrží po schválení žádosti o platbu na ŘO IROP. Tento krok trvá přibližně 3-4 měsíce do doby než budou peníze na Vašem účtu.


7. Udržitelnost opatření

Dotační titul IROP vyžaduje monitoring realizovaných opatření v podobě zpráv o udržitelnosti projektu po dobu 5 let po ukončení realizace. Ty jsou součástí dotačního managementu.

Máte jakýkoliv dotaz? Napište nám

V případě dotazů na realizaci zateplení, nám prosím do zprávy napište lokalitu, kde se vaše STAVBA nachází.

Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli, nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb.

Zakázat vše
Upravit jednotlivě
Povolit vše