Fasádní profily pro vytvoření rohů, koutů a nadpraží.

Video návod, jak správně vytvořit rohy, kouty a nadpraží na zateplené fasádě. Správná aplikace těchto profilů vám zaručí dlouhou životnost zateplení a správnou funkčnost celého systému.

Obrázek 1 pro článek Fasádní profily pro vytvoření rohů, koutů a nadpraží.

Správně vyřešené detaily jsou hlavní podmínkou pro dlouholetou životnost fasády. Jen použitím všech předepsaných profilů docílíté správné funkčnosti celého systému a oddálíte řadu vad, které mohou na fasádě vzniknout.

ROHOVÉ FASÁDNÍ PROFILY

Rohove profily zajišťují vyztužení všech vnějších rohů domu a svislých nároží otvorových prvků. Vyrábí se z PVC nebo hliníku s nakašírovanou skelnou tkaninou v rozměrech 10x10 cm, 10x15 cm pro nároží domu, 10x23 cm pro nároží ostění otvorových prvků. Dodávají se v délce 2 m, 2,5 m. Často mají označení LK PVC nebo LK Alu profil.

Profil se vkládá do předem natažené vrstvy stěrkového tmelu a následně se uhladí a srovná do roviny. Profil se osazuje vždy před natažením armovací tkaniny. Armovací tkanina u spoje profilů se musí překrývat o min. 100 mm. Profily se navzájem nepřekrývají, pouze se překrývá tkanina nakašírovaná na profilu. Rozdíl mezi hliníkovým a PVC profilem je pouze v materiálovém složení, použití obou profilů je stejné. Někteří pracovníci mají v oblibě PVC rohy kvůli jejich větší tuhosti a snadnější montáži a skladování, kde nejsou tak náchylné na zlomení nebo poškození jako hliníkové profily.

Hliníkový profil je křehký, lehčí a je oblíbený kvůli své snadné montáži a delší životnosti hliníku. Cenově jsou PVC rohy levnější. Naše firma pracuje v realizacích zateplení fasád jak s Al rohy tak s PVC rohy.


Výhody použití rohového profilu LK PVC nebo LK alu:

 • vyztužení rohů, hran a ostění oken nebo dveří
 • ochrana rohů proti mechanickému poškození
 • zabraňuje vzniku vlasových trhlin
 • vytvoření ideálně rovného rohu

V případě, že váš roh není v pravém úhlu, použijte speciální flexibilní roh LK BOX.


Pro vnitřní rohy a kouty je určen ROHOVÝ PROFIL S VNITŘNÍ TKANTINOU LK PVC

 

Okenní profily LTU, VLTU a LTDU

Okenní profil se osazuje na horní hranu ostění a zabraňuje stékání vody z plochy fasády k rámu okna. Voda skapává z okapového nosu profilu na parapet a k oknu se tak vůbec nedostává. Doporučuji tento profil osadit vždy. V minulosti se horní hrana ostění opatřovala rohovým profilem (což se děje na spoustě staveb dodnes), který není vhodný. LTU, VLTU a LTDU profily se vyrábí z PVC s nakašírovanou skelnou tkaninou v rozměrech 10x10cm. Dodávají se v délce 2m a 2,5m. Profil se vkládá do předem natažené vrstvy stěrkového tmelu a následně uhladí a srovná do roviny. Profil se osazuje vždy před natažením armovací tkaniny. Armovací tkanina u spoje profilů se musí překrývat o min. 100mm. Profily se navzájem nepřekrývají, pouze se překrývá tkanina nakašírovaná na profilu.


LTU okenní profil s nepřiznanou – podomítkovou okapnicí


VLTU okenní profil s přiznanou – viditelnou okapnicí


LTDU okenní profil s nepřiznanou – podomítkovou okapnicí

Použití - výhody:

 • tkanina je k profilu navařena - termospoj
 • vyztužení rohů ostění oken nebo dveří na horní hraně stav. otvoru
 • výrazný tvar okapnice zajišťuje dokonalý odvod vody ze systému, eliminuje vzlínání vody po horním ostění a případnéodmrzání omítky v zimním období
 • vyztužení rohů a odvod vody z balkonů nebo teras
 • ochrana rohů proti mechanickému poškození
 • zabraňuje vzniku vlasových trhlin
 • vytvoření ideální rovné hrany

Doporučujeme vám všechny tyto profily použit na vaši novou fasádu. Vyplatí se to.

Níže se můžete podívat na video návod aplikace těchto profilů.