Projekt zateplení rodinného domu

Projekty zateplení rodinných domů provádíme nejčastěji v souvislosti s dotačním titulem Nová zelená úsporám ve formě odborných posudků.

Na zateplení rodinného domu můžeme vypracovat jak dokumentaci pro stavební povolení (DSP), tak i pro provádění stavby (DPS). Právě díky mnohaletým zkušenostem se zateplováním budov umíme vytvořit souhrnný dokument, který vyřeší jednotlivé kritické detaily konstrukcí a vytvoří energeticky efektivní celek. Požadavky na projektovou dokumentaci, která řeší výhradně zateplení obálky domu s jednotlivými konstrukčními detaily se týká především méně typických rodinných domů s konstrukčními systémy jako jsou například montované železobetonové panely, montované dřevostavby typu Okál, ale také staré rodinné domy ze smíšeného zdiva apod.

Právě specifické konstrukce rodinných domů v kombinaci například s vlhkostí vytvoří majitelům domů starosti, které se ale dají vhodnými opatřeními odstranit.

Projekt zateplení rodinného domu v základních krocích:

1. Studie

Studie je první fází záměru a má za cíl nastínit majitelům domu nedostatky stávajících konstrukcí, jejich poruchy, příčiny, nastínit možná technická řešení a jednotlivá opatření finančně odhadnout.


2. Projektová dokumentace

Druhá fáze již konkrétně řeší technická opatření a přesně definuje obnovu jednotlivých konstrukcí. Součástí je také energetické posouzení stávajícího stavu s vyhodnocením a návrhem vhodných opatření, případně u jednotlivých stavebních detailů jsou posuzovány tepelné mosty a vazby z hlediska dvourozměrného stacionárního vedení tepla a vodní páry.


3. Realizace stavby

Ve třetí fázi pomůžeme stavebníkovi vybrat vhodnou stavební firmu a dohlédneme na řádnou realizaci.

Máte jakýkoliv dotaz? Napište nám

Na všechny dotazy odpovídáme během chvíle.