NEW THERM SYSTÉM - paropropustné zateplení nové generace

NOVÁ GENERACE IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ. Do této kategorie patři i izolant z polyuretanové pěny PIR který je součástí zateplovacího systému NEW THERM. Čím je tento systém unikátní a jaké jsou jeho největší výhody oproti klasickým izolantům ?

Obrázek 1 pro článek NEW THERM SYSTÉM - paropropustné zateplení nové generace

V minulém příspěvku našeho blogu fasádního experta jsem v článku o fenolické pěně nakousl téma " NOVÁ GENERACE IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ". Do této kategorie neoddiskutovatelně patři i izolant z polyuretanové pěny PIR, který je součástí zateplovacího systému NEW THERM. Čím je tento systém unikátní a jaké jsou jeho největší výhody oproti klasickým izolantům se pokusím objasnit v tomto článku.


TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKA PIR - zateplovací systém NEW THERM

Nový izolační materiál NEW THERM se na našem tuzemském trhu objevil v roce 2013. NEW THERM, jak už samotný název napovídá, přináší do odvětví kontaktního zateplování další NOVÝ izolační materiál, který otevírá nové možnosti ve využití v tomto oboru. Speciálně stabilizované polyuretanové desky TPD PIR jsou českým patentovaným výrobkem, který přináší unikátní schopnosti. Nejlepší vlastností polyuretanu je právě jeho výborná tepelně izolační schopnost, díky které je jeho použití opravdu všestranné. Známé je např. použití ve stěnách lednic a mrazáků, kde je nutné mít izolant s nízkou tloušťkou a maximální izolační schopností.

Skvělé tepelně izolační vlastnosti:

V porovnání s klasickým fasádním polystyrenem EPS 70 F mají izolační desky TPD PIR až o 50% lepší tepelně izolační vlastnosti. Střední součinitel tepelné vodivosti λ tohoto izolantu je 0,023 W/mK. V porovnání např. s minerální vatou jsou izolační vlastnosti lepší až o 60 %.

Systém NEW THERM tedy šetří tloušťku zateplení a je vhodné ho použít tam, kde jste prostorově omezení. Příkladem může být např. řešení oplechování a podbití u rekonstrukcí starších domů, opravy balkonů a lodžií a další prostorově náročnější místa. Dále tak uspoříte např. na kotvení, kde můžete použít kratší kotvící hmoždinky. Při použití systému NEW THERM nedochází díky menší


Vysoká paropropustnost zateplovacího systému NEW THERM:

Další vynikající vlastností zateplovacího systému NEW THERM jsou jeho skvělé paropropustné vlastnosti. Desky NEW THERM PIR dovedou propouštět vodní páry a tím zajišťují dýchání izolovaného objektu. Faktor difuzního odporu µ ≤ 20 je ideální pro difuzně otevřené skladby – stavba je dokonale tepelně izolována a umožňuje vodním parám z interiéru přirozeně expandovat ven. Paropropustnost tohoto systému zaručuje nízkou vlhkost v budově a má výrazný vliv na zdravé vnitřní klima.

Další skvělou vlastností je NENASÁKAVOST tohoto izolantu, která ho předurčuje i k použití v soklové části domu.

Izolační desky PIR jsou jedinečné právě v tom, že jsou první tvrdou izolační pěnou s otevřenou buňkou. Buňky jsou nastaveny tak, že dokáží propustit vodní páry, ale nejsou schopny přijmout vodu.

Právě kombinace vysokých tepelně izolačních vlastnosti a vysoké paropropustnosti řadí zateplovací systém NEW THERM mezi nejefektivnější zateplovací systémy dneška.

NEW THERM je celkově odolnější vůči mechanickému poškození. Desky jsou vyrobeny ze samozhášivého polyuretanového materiálu. Polyuretanové desky jsou zdravotně nezávadné, nevylučují žádné škodliviny a dají se použít i v místech s vyššími hygienickými nároky. TPD PIR trvale odolávají plísním a hnilobě.

Systém je velice odolný vůči hlodavcům, ptákům a jiným škůdcům právě díky struktuře tepelně izolačních desek.

PIR polyuretanové desky - NEW THERM a EPS 70 F, porovnání izolačních a technických vlastností, cena:

PIR polyuretanové desky:
Objemová hmotnost: cca 32-35 kg/m3
Součinitel tepelné vodivosti: 0,023
Faktor difuzního odporu: 20
Pevnost v tlaku: 15 kPa
Reakce na oheň: E


EPS70F:
Objemová hmotnost: 13,5-18kg/m3
Součinitel tepelné vodivosti: 0,039
Faktor difuzního odporu: 20-40
Pevnost v tlaku: 70 kPa
Reakce na oheň: E

Zateplení s polyuretanovou PIR pěnou je na našem trhu dostupné pouze jako ucelený zateplovací systém NEW THERM (LEPICÍ A STĚRKOVÝ TMEL, IZOLANT, PUR ZÁTKY, PENETRACE POD OMÍTKU, OMÍTKA). New therm je díky svým vlastnostem unikátní systém, kde je nutnost dodržet kompletní certifikovanou systémovou materiálovou skladbu. Na lepení a stěrkování lze použít pouze speciálně vyvinutou lepící hmotu NEW-THERM ST04 na bázi polyuretanu, která zajišťuje prodyšnost celého systému.


POSTUP REALIZACE - LEPENÍ, KOTVENÍ A VÝZTUŽNÁ VRSTVA:

Postup realizace zateplení systému NEW THERM je stejný jako u fasádního polystyrenu nebo jiných zateplovacích systémů. Izolační desky se lepí cementovým tmelem na rámeček a 3 vnitřní terče. Desky se osazují na vazbu a na sraz, bez spár. Rozměry izolantů lze upravovat například jako fasádní vatu nebo polystyren. Nižší tloušťky zalamovacím nožem, větší tloušťky speciálním nožem nebo pilou na izolační materiály. Při práci s tímto materiálem doporučujeme používat veškeré ochranné pomůcky jako jsou rukavice, ochranné brýle a respirátor.

Dodatečné kotvení se provádí talířovými hmoždinkami se šroubovacím kovovým trnem (6-8 ks/m2). Při zápustné montáži doporučuji použít PIR zátky pro eliminaci tepelných mostů a budoucích estetických vad na fasádě.

Základní vrstva se nanáší zubovým hladítkem. Následně se do ní vloží PERLINKA VERTEX R 131 se vzájemnými přesahy min. 10 cm. Tloušťka základní vrstvy by měla být minimálně 5 mm.VÝHODY SYSTÉMU NEW THERM:
 • vynikající tepelně izolační vlastnosti, součinitel tepelné vodivosti λ tohoto izolantu je 0,023 W/mK
 • až poloviční tloušťka zateplovacího systému ve srovnání s běžnými izolanty
 • prostorová úspora v problémových částech fasády (balkóny, lodžie, přesah střechy)
 • plně prodyšný, difuzně otevřený zateplovací systém, faktor difuzního odporu µ ≤ 20
 • nenasákavý materiál, lze použít i v soklové častí fasády
 • samozhášivý materiál
 • odolný proti hlodavcům a škůdcům
 • zdravotní nezávadnost
 • SYSTÉM JE CERTIFIKOVANÝ PRO DOTACE NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM KÓD SVT6198

POUŽITÍ PRODYŠNÉHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NEW THERM:


NOVOSTAVBY:
Ideální zateplovací systém pro novostavby RD, kde díky skvělým tepelně izolačním vlastnostem můžete zvětšit užitný prostor exteriéru a interiéru. Díky tenčí vrstvě izolantu zůstává ostění oken v normální tloušťce a nedochází tak k zatemňování interiéru. Ideální řešení pro nízkoenergetické a pasivní novostavby.


STARÉ DOMY - REKONSTRUKCE:
U starších domů je při rekonstrukci vždy důležité myslet i na dýchání stavby. Použití prodyšného materiálu je ideální řešení. Při zakonzervování domu, který vykazuje známky vlhkosti můžou následně hrozit tvorby plísní, kondenzátů a vlhkých stěn. Instalace zateplovacího systému s neprodyšným materiálem na takový dům, může zásadně ovlivnit vnitřní mikroklima domu. Prodyšné izolační polyuretanové desky jsou proto ideální volbou.


DŘEVOSTAVBY:
Systém NEW THERM je vhodné použít i do difúzně otevřené konstrukce DŘEVOSTAVBY. PIR desky můžete použít i v nosné konstrukci domu. Tím docílíte výrazně menší tloušťky izolační vrstvy. Ve srovnání s fasádní vatou až o 60 %


KAMENNÉ DOMY:
Stejně jako u rekonstrukce starších domu, je u kamenných staveb důležité použít PAROPROPUSTNÝ zateplovací systém. NEW THERM je právě pro tento účel ideální.


BYTOVÉ DOMY:
Vhodný zateplovací systém pro zděné a panelové bytové domy. Difuzní vlastnosti izolantu podporují zdravé mikroklima v budově a díky skvělým tepelně izolačním vlastnostem a malé tloušťce izolantu nedochází k úbytku užitné plochy na balkonech a lodžiích. SYSTÉM NEW THERM je certifikováni i pro dotační program IROP.


TENTO SYSTÉM JE TEDY VHODNÉ POUŽÍT V TĚCHTO SITUACÍCH:
 • TAM KDE JE KLADEN VYSOKÝ DŮRAZ NA NÍZKOU SPOTŘEBU TEPLA NA VYTÁPĚNÁ A VYSOKOU PAROPROPUSTNOST (NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE STAŠÍCH DOMŮ)
 • TEPELNÁ IZOLACE OBVODOVÝCH STĚN BUDOV, U KTERÝCH JE KLADEN DŮRAZ NA NÍZKOU SPOTŘEBU TEPLA NA VYTÁPĚNÍ ( NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY)
 • TEPELNÁ IZOLACE OBVODOVÝCH STĚN BUDOV NEBO JEJICH ČÁSTÍ, U KTERÝCH LZE APLIKOVAT JEN OMEZENOU TLOUŠŤKU VE VNĚJŠÍM KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU
 • OBVODOVÉ STĚNY, KDE MALÝ PŘESAH STŘECHY UMOŽŇUJE POUŽÍT POUZE OMEZENOU TLOUŠŤKU IZOLACE
 • OBVODOVÉ STĚNY, U KTERÝCH BY POUŽITÍ KLASICKÝCH TEPELNÝCH IZOLANTŮ (FASÁDNÍ POLYSTYREN A VATA) ZPŮSOBILO VÝRAZNÉ ROZŠÍŘENÍ OSTĚNÍ OKEN A TÍM SNÍŽILO ÚROVEŇ DENNÍHO SVĚTLA V INTERIÉRU
 • OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN, KDE ŠÍŘKA OKENNÍHO RÁMU UMOŽŇUJE POUŽÍT POUZE OMEZENOU TLOUŠŤKU TEPELNÉHO IZOLANTU
 • STĚNA MEZI INTERIÉREM A BALKONEM NEBO LODŽIÍ, KDE BY POUŽITÍ TEPELNÝCH IZOLANTŮ Z EPS NEBO MINERÁLNÍ VATY ZPŮSOBILO VÝRAZNÉ ZMENŠENÍ UŽITNÉHO PROSTORU

S kontaktním zateplovacím systémem NEW THERM pracujeme v podstatě od jeho uvedení na trh a máme s ním pouze kladné zkušenosti. TADY SI MŮŽETE PŘIČÍST NÁŠ PODROBNÝ REPORT Z REALIZACE ZATEPLENÍ FASÁDY V SYSTÉMU NEW THERM V PRAZE.

Já osobně bych vám doporučil použití zateplovacího systému NEW THERM na starší rodinné domy a novostavby, kde paropropustnost všech vrstev tohoto systému vede k rychlejšímu vysychání stavby. Dále pak na nové domy navržené v nízkoenergetickém až pasivním standartu, kde tento izolant nahradí vysokou tloušťku polystyrenu nebo jiné běžné izolanty.

Nevýhodou je znatelně vyšší pořizovací cena izolantu, která je několika násobně vyšší než u polystyrenu nebo fasádní vaty. I tak věřím, že pro řadu stavebníků bude tento izolant nejlepším řešením jak zateplit dům difuzně otevřeným zateplovacím systémem s nízkou tloušťkou izolace, při zachování maximálních požadavků na tepelnou ochranu domu.

NEW THERM systém a izolační polyuretanové PIR desky patří mezi izolační materiály nové GENERACE, které právem patří do dnešního světa zateplování a věřím, že jejich podíl na trhu nadále poroste.

Roman Studeny

Poptávka zateplení

Plánujete zateplení Vašeho domu? Zadejte nám nezávaznou poptávku.

Chci zadat poptávku
Zofík
Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli, nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb.

Zakázat vše
Upravit jednotlivě
Povolit vše