Report realizace zateplení RD šedým polystyrenem a cihlovým obkladovým páskem

Podrobný report a postup prací realizace zateplení rodinného domu šedým fasádním polystyrenem.

Obrázek 1 pro článek Report realizace zateplení RD šedým polystyrenem a cihlovým obkladovým páskem

Termín realizace: 11/2020
Adresa domu: Mladá Boleslav-Bradlec
Typ domu: RD
Typ zdiva: Ytong 375 mm

Již v minulosti jsme v této lokalitě působili na složitějších zakázkách a proto si investor vybral právě Zofi. Jelikož se jednalo o velmi zajímavou stavbu, která na první pohled působí velmi jednoduše, bylo zde spousta detailů náročných na detailní zpracování. Investor byl náročný a potrpěl si zejména na detailním provedení cihlového obkladu a zpětnou montáž zábradlí, které po úpravě šířky rozteče požadoval do čelní montáže a nikoliv do ostění jako tomu bylo před nástupem.

Stavba před nástupem Zofi fasády

Po vytvoření základní nabídky byl kontaktován náš obchodní zástupce, který po návštěvě investora provedl přesné zaměření stavby, domluvil s investorem tloušťku izolantu a projednali všechny detaily, které při realizaci bude potřeba řešit. Po odeslání finální cenové nabídky došlo k podpisu smlouvy a určení nástupu na stavbu. Nástup na stavbu byl naplánován na konec října 2020.

Na realizaci stavby byl navržen izolant Styrotherm plus 70 - 140mm na hlavní plochu a tenčí izolant Styrotherm plus 70 120 mm do míst kde přichází cihlový obklad do styku s finální omítkou. Vytvořením tohoto úskoku potom obklad nádherně lícuje s plochou a nedochází zde k zatékání vody pod obklad, tudíž nehrozí odpadání obkladů. Při bočním pohledu je obklad zalícován s omítkou.

 

Skladba ETICS - použité materiály a komponenty zateplení:

Jako ucelený zateplovací systém byl použit Ceresit Ceretherm Classic s lepící a stěrkovou hmotou Ceresit CT85, výztužnou armovací tkaninou Vertex R 131, probarvenou penetrací pod omítku Ceresit CT16 a silikonovou omítku Ceresit CT74 1,5 mm hlazená struktura.

Zateplovací systém: Ceresit Ceretherm Classic

Tepelný izolant: Styrotherm plus 70 šedý polystyren

Lepící a stěrkový tmel: Ceresit CT 85

Armovací tkanina: Perlinka Vertex R131

Armovací fasádní lišty a profily: LIKOV

Pěna na vyplnění spár mezi izolanty: Montážní pěna WhiteTeq

Kotvení tepelné izolace: Fischer ECOTwist, Fischer termoz CS 8

Penetrace pod omítku: Ceresit CT 16

Finální silikonová omítka: Ceresit CT 74 . zrno 1,5 mm

Obkladový kámen: STEGU Monsanto 1

 

Nástup na stavbu a zařízení staveniště:

Doprava materiálu byla díky dobré dostupnosti na toto místo bez problémů. Na složení materiálu poskytl investor prostor zahrady okolo domu. Velký důraz však kladl na zakrytí všech ploch zámkové dlažby a na průběžný odvoz vzniklého odpadu.

Zakrytí všech ploch okolo stavby

Zakrytí všech ploch okolo stavby

 

Příprava podkladu:

Po výstavbě lešení a zasíťování domu jsme začali s demontáží všech prvků na původní fasádě: zábradlí, světla, staré větrací mřížky, svody dešťové vody atd… Nyní byla stavba připravena na důkladné očištění podkladu tlakovou vodou a napenetrování hloubkovou penetrací Ceresit CT 17.

Připrava stavby před zateplením

 

Další přípravné práce:

Na veškerou elektroinstalaci na domě bylo nejdříve potřeba namontovat montážní krabice do zateplení KEZ-zásuvky a vypínače, MDZ-montážní desky do zateplení vhodné pro snadnou montáž světel, kamer, pohyb. senzorů a sirén do zateplení. Dále bylo potřeba provést prodloužení elektro instalace a přívodů vody na zahradní hadici. Investor měl také do venkovní části vyvedený centrální vysavač jehož prodloužení se muselo realizovat.

Elektroinstalace do zateplení

MDZ deska do zateplení

 

Lepení izolantu:

Při vyměřování tlouštěk izolantu během realizace došlo k problému u ostění vchodových dveří, kde byl rám dveří osazený přímo na boční stěně u vstupu. Nebylo tedy možné tento prostor dostatečně odizolovat tak aby zateplení bylo funkční a nedocházelo zde k promrzání. Po domluvě s investorem byl na tuto stěnu použitý izolant BAUMIT Resolution - Izolační desky z fenolické pěny - 80 mm, tím jsme vyřešili problém s velkou tloušťkou izolantu, která by v místě vchodových dveří nešla realizovat.

 

Nyní jsme mohli dům kompletně vylepit navrhovanou tloušťkou izolantu. Hlavní plocha domu izolant 140 mm a plochy, kde docházelo ke styku cihlového obkladu s hlavní plochou 120 mm.

Lepení fasádních desek resolution

Lepení fasádního polystyrenu

 

Jako lepící tmel jsme použili Ceresit CT85 který je jedním z nejlepších tmelů na šedý polystyren.

Vylepování izolantu se provádí vždy na tzv. vazbu a to minimálně přesahem 150 mm na deskách. U rohů oken nesmí vzniknout svislá ani vodorovná spára. Proto se vždy musí osadit tzv. hokejka. Pro řezání izolantu doporučujeme používat odporovou řezačku. Řezy jsou poté přesnější a odpadá tak nepořádek z řezání izolantu a kuliček, které následně vlivem větru mohou budoucí práce dosti komplikovat.

Samotné lepení se provádí na rámeček z lepidla a tři body ve středu desky. Po přitlačení izolační desky k podkladu by styčná plocha měla být min. 40% plochy desky.

Lepení EPS izolace na fasádu

Po vylepení ploch se provádí vylepení ostění a nadpraží. Zde platí vždy pravidlo o vloženém izolantu mezi přesahující izolant z plochy. Nikdy se izolant nesmí zařezat s původním ostěním a po té vylepovat samotné ostění.

 

Kotvení izolantu a příprava pro stěrku:

Základem správného zateplení je kotvení izolantu. V tomto případě jsme použili závrtnou hmoždinku do zateplení FISCHER Termoz SV ll ecotwist. Speciální talířová hmoždinka pro zápustnou montáž do všech typů stavebních materiálů (A-E).

Výhodou těchto kotev je nulový prostup tepla, snadná montáž a počet ks na m2. Doporučený počet je 6-8ks na m2.

Před samotným kotvením bylo nutné zakreslit na izolant trasování elektro rozvodů a přívodu klimatizace. V těchto místech se neprovádí kotvení izolantu aby nedošlo k porušení vedení pod izolantem.

Označení rozvodů před kotvením izolace

 

Po kotvení izolantu dojde k zapěnění vpichů v izolantu tepelně izolační pěnou CERESIT WhiteTeq. Jednosložková nízkoexpanzní polyuretanová pěna pro pěnění spár mezi izolačními EPS, PUR a PIR deskami. 

Takto připravená plocha se celoplošně obrousí a je tak připravená pro stěrku.

 

Stěrkování izolantu:

Pro vytvoření armovací vrstvy jsme použili armovací tkaninu Vertex R131 s lepidlem Ceresit CT85. Toto lepidlo je vhodné používat do teplot v rozmezí 5-25°C, má dobrou přídržnost, je flexibilní a paropropustné.

Jako první se celoplošně ocelovým hladítkem nanesl stěrkový tmel na povrch zateplení o tloušťce cca 2-3 mm. Do čerstvé malty se následně vložila svisle v pruzích výztužná tkanina ze skelného vlákna (s přesahem jednotlivých pruhů min. 100 mm) a zatlačila se do vrstvy tmelu. Do 24 hod od první vrstvy stěrky se pokračovalo druhou vrstvu tmelu o tloušťce cca 1 mm. Tkanina se přestěrkovala tak, aby nebyla vidět a povrch výztužné vrstvy byl ideálně rovný.

Hotová armovací vrstva - stěrka

 

Kotvení izolantu pod cihlový obklad:

Jak jsem již zmínil, na domě investor požadoval podle vizualizace cihlový obklad. Cihlový obklad kvůli své váze vyžaduje jiný způsob kotvení a to přes pancéřovou armovací tkaninu Vertex R267 s použitím kotev s kovovým šroubem FISCHER Termoz CS 8.

 

Takto připravený podklad pod cihlový obklad zaručí pevnost podkladu pro jeho aplikaci. Počet kotev je minimálně 8-10 ks na m2 v závislosti na váze obkladu.

Jako fasádní obklad vybral investor betonové pásky STEGU Monsanto 1

Obklady MONSANTO jsou imitací cihly, která je revoluční na trhu cihlových obkladů. Spára je již součástí obkladu. Vzhledem k unikátní konstrukci se nejen velmi snadno montujÍ, ale zaručí i jedinečný charakter vašeho domova. Obklady jsou vyrobeny z lehčeného betonu, díky kterému jsou mrazuvzdorné.

Lepení fasádních obkladů

 

Podbití střechy domu:

Dalším požadavkem během realizace bylo podbití střechy domu, kde investor požadoval zanechat jeho vzhled, ale zároveň si přál jeho bezúdržbovost. Navrhl jsem podbití udělat v omítkovém souvrství s finální omítkou jako na domě.

Původní palubkové podbití bylo pevné a bez jakékoliv deformace. Opatřili jsme ho  tedy celoplošným nátěrem, adhezním můstkem, který nám vytvořil kvalitní styčnou plochu pro lepení eps 70F 20mm. Kotvení se provádělo vruty a talířovými hmoždinkami. Stěrka se v tomto případě provádí stejně jako na ploše fasády.

Vystěrkovaná a zbroušená plocha je tak připravená k finální úpravě.

Zateplení podbití střechy

Zateplení podbití střechy

 

Montáž parapetů:

Po dokončení první vrstvy stěrky jsme přistoupili k osazení parapetů. Investor dostal k dispozici vzorník tažených AL parapetů, kde si měl možnost vybrat provedení a barvu. Doporučil jsem krytky parapetu tzv. k omítce, které při montáži nepotřebují zářez do ostění.

 

Osazený parapet se lepí na univerzální Polyuretanové lepidlo CERESIT CX 10 a šroubuje se do montážní lišty parapetu na vruty opatřené krytkou v barvě parapetu. Na styk ostění a krytky parapetu usazujeme ukončovací lišta omítky 3 mm, aby byla zajištěna dilatace parapetu a nedocházelo zde k odlupování omítky. Spodek i boky parapetů jsou důkladně opatřené tmelem Ceresit FT 101.

Osazení parapetů na zateplené fasádě

 

Finální omítka:

Zastěrkovaná plocha domu je po kontrole vlhkosti připravena na aplikaci finální omítky. V tomto případě byl výběr už dopředu určen na odstín bílá. Po napenetrování plochy penetrací Ceresit CT16 bylo možné aplikovat silikonovou omítku CT74 1,5mm. Aplikace probíhá natahováním omítky kovovým hladítkem a dále stočením do výsledné podoby.

Penetrační nátěr pod omítku

Po aplikaci finální omítky se demontují začišťovací profily z rámů oken a dveří. Odstraní se pásky a fólie a provede se tzv. zatupování míst, kde omítka není úplně až k profilu rámů oken a dveří.

Dokončovací práce a předání stavby:

Po dokončení finální omítky přichází na řadu montáž prvků na fasádu jako jsou větrací mřížky, zábradlí a ventily na zahradní hadici. Při těchto montážích je zapotřebí dbát velké opatrnosti s manipulací okolo fasády, tak aby nedošlo k jejímu poškození. 

V tomto případě byla nutná úprava zábradlí k montáži před ostění, aby na ploše parapetu vznikl prostor pro truhlíky na květiny. Demontované zábradlí se muselo na každé straně prodloužit o 120 mm a zachovat jeho původní  vzhled v kovářské černé barvě.

Montáž zábradlí na zateplení

Prodloužení zábradlí

I s touto úpravou jsme si poradili bez zámečníka nebo kováře. Po dokončení těchto montáží bylo dále nutné upravit gajgery na dešťovou vodu, které bylo potřeba dostat o 150mm od domu a zakomponovat do zámkové dlažby. Výměna samozřejmě za nové a jejich napojení na kanalizaci.

 

Po dokončení všech prací a demontáži lešení byl odvezen všechen materiál a stavební odpad. Následně proběhl ještě uklid a prohlídka hotové stavby. Takto hotové fasádě už nic nebránilo k jejímu předání. Investor byl s provedením zateplení a celkovým průběhem realizace zateplení a přístupem ZOFI velice spokojený.

Autor reportu:

Karel Fic
Odborné vedení staveb Praha a střední Čechy

 

Zaujal vás náš přístup k realizacím?

Máte zájem o podobné řešení pro vaši stavbu? Sdělte nám své představy!

Nezávazně poptat
Zofík
Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli, nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb.

Zakázat vše
Upravit jednotlivě
Povolit vše