Zofíkův fond

Proč fond vznikl?

Z finančních úspěchů firmy ZOFI fasády s.r.o. chceme podporovat dobré věci, pomáhat našemu okolí a lidem co pomoc opravdu potřebují. Vždy jsme ochotně přispívali na určité projekty, ale neměli jsme žádnou strategii a hlavní cíl pomoci. Vše bylo nahodilé a spontánní.

Kdy fond vznikl?

V listopadu 2017.

Co konkrétně fond podporuje a jak?

Našim hlavním cílem je podpora projektů finanční gramotnosti žáků ZŠ, charitativní akce na podporu nemocných dětí, podpora postižených a nemohoucích občanů, vánoční balíčky pro děti z dětských domovů na Ukrajině, osvěta podnikatelského povědomí u žáků ZŠ a studentů SŠ nebo VŠ.

Jak je fond financovaný?

Z každé vydělané koruny odvádíme solidární 1% na financování fondu, z kterého pak vyplácíme podporu na jednotlivé projekty. Proto se do financování fondu zapojují všichni naši zákazníci a zaměstnanci. Peníze každý měsíc odvádíme na speciální účet z kterého pak podporu následně vyplácíme. Ke konci každého roku zde zveřejníme ke stažení výpis z tohoto účtu k nahlédnutí.

Jak podporu jednotlivých projektů plánujete?

Na každý rok si dopředu děláme finanční předpoklad a seznam projektů, které dlouhodobě podporujeme a nebo chceme nově podpořit. Většinu projektů si sami vyhledáváme a finančně podpoříme. Výše podpory závisí na požadavku a našem posouzení s ohledem na naše finanční možnosti.

Jak můžeme požádat o podporu z fondu ZOFÍK?

Pošlete prosím vaši žádost na email zofik@zofifasady.cz. Žádost posoudíme, odpovíme Vám (kladně nebo záporně) na každou žádost.


Které konkrétní projekty jste podpořili a za kolik?

Podívejte se, koho ZOFÍK podpořil v roce 2017
Podívejte se, koho ZOFÍK podpořil v roce 2018
Podívejte se, koho ZOFÍK podpořil v roce 2019