Projektová dokumentace v plném rozsahu pro stavební povolení a provádění stavby

Stupeň projektové dokumentace vždy určíme individuálně podle požadavků stavebníka. Zaměřujeme se především na revitalizace stávajících objektů rodinných a bytových domů. V našich nabídkách se zpravidla objevují dvě varianty kombinující zkratky DSP a DPS.

Rozhodující rozsah projektové dokumentace definuje prováděcí vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

DSP – Dokumentace pro vydání stavebního povolení, na jejímž základě je vydáno povolení ke stavbě.

DPS – Dokumentace pro provádění stavby, na jejímž základě se stavba realizuje. Rozsah a technické řešení jasně určuje způsob provádění, součástí jsou technické detaily a také podrobný výkaz výměr a souhrnný rozpočet, který je také nezbytným podkladem pro výběr zhotovitele. Pokud se jedná o bytové domy, vždy doporučujeme tento typ dokumentace.

DSP, DPS - Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu pro provádění stavby. Tento typ dokumentace je dnes nejčastější volbou například v souvislosti s dotačními tituly.

Pokud se u zvoleného typu dokumentace stavba povoluje, je automaticky součástí i inženýrská činnost (obstarání vyjádření a stanovisek orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, jako součást dokladů pro žádost o vydání stavebního povolení).

Máte jakýkoliv dotaz? Napište nám

Na všechny dotazy odpovídáme během chvíle.