Technické a energetické zhodnocení záměru

Lidově se dá tato přípravná fáze popsat slovy: “Co musím udělat, kolik mě to bude stát a kolik na to můžu získat?”

Pokud chcete jako vlastník nemovitosti, ať už rodinného nebo bytového domu, opravovat dům a nemáte jasnou představu o rozsahu, tak vám můžeme pomoci naplánovat celý záměr. Tento krok je v rámci komplexního procesu nazýván jako studie.

Vše začíná osobní schůzkou a prohlídkou objektu. Objekty hodnotíme jak z hlediska detailů, tak i jako celek. Během přípravné fáze tak odhalíme stav stávajících konstrukcí, jejich poruchy, nastíníme možná technická řešení a jednotlivá opatření finančně odhadneme. Součástí je také energetické posouzení stávajícího stavu s vyhodnocením a návrhem vhodných opatření, tj. návrh zateplení obálky domu a jednotlivých konstrukcí, výměny výplní otvorů, výměny zdroje tepla, případně doporučení instalace zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů. Lidé žijící v domě tak získají přehlednou a srozumitelnou formou návod na obnovu jejich majetku.

Technické a energetické zhodnocení záměru jde ruku v ruce s případným získáním dotace. V této fázi již vyhodnotíme, do jakého dotačního titulu můžeme objekt zařadit a případně jakou orientační výši můžete na váš objekt získat.

Máte jakýkoliv dotaz? Napište nám

Na všechny dotazy odpovídáme během chvíle.