Vyřízení stavebního povolení

Pod pojmem vyřízení obecně shrnujeme byrokracii, která je skryta v každé fázi naší práce. V rámci studie je důležité projednání záměru před zahájením projekčních prací jak s dotčeným úřadem, tak také například se správci sítí, aby bylo možné v rámci projektové dokumentace předejít různým časovým prodlevám a byl zřetelný rozsah další fáze.

Nedílnou součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení je dokladová část, která obnáší nepopulární jednání s dotčenými orgány nebo správci sítí. Tuto část nikdy nenecháváme na stavebníkovi, ale je automaticky součástí naší práce včetně zajištění samotného stavebního povolení.

Poslední fází po úspěšném dokončení realizace stavby je zajištění kolaudačního souhlasu, event. kolaudačního rozhodnutí se všemi potřebnými náležitostmi.

Máte jakýkoliv dotaz? Napište nám

Na všechny dotazy odpovídáme během chvíle.